НАЦИОНАЛНО   ВЪНШНО    ОЦЕНЯВАНЕ
Изпит по Български език и литература- 17.06.2019 г 
Изпит по математика- 19.06.2019 г 
Учениците се явяват в училище в 8.30 часа 
УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ СЕДМИ КЛАС!

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019- 2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

Прием в първи клас 2019/2020 учебна година

Print Friendly, PDF & Email