Ани Петрова – учител ЦОУД

1. Педагогически стаж: 2 години
2. Образование: Висше – бакалавърска степен
3. Квалификации: Педагог, детски  и начален учител
Компютърно моделиране в началното училище
4. Специалист по: Предучилищна и начална училищна педагогика
5. Защо станах учител? Харесва ми да работя с деца. Показват ни колко шарен и добър е светът през техните очи.
6. Методи на работа: Беседи, наблюдения, индивидуални и групови игри, приятелско отношение
7. Изисквания към учениците: Уважение на достойнството и правата  на личността, толерантност, отговорност и грижа
8. Контакти: Тел: 0877907330 ; E-mail: petrowa1994@abv.bg

Print Friendly, PDF & Email