Бюджет

Касов отчет на бюджета
към 30.06.2021

Download (PPTX, 209KB)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие  01.01.2021 – 31.03.2021 г.
ОУ “Христо Ботев” – Поморие

Бюджет 2021

Download (XLS, 165KB)

Отчет на разходваните средства по бюджета на училището към 31.12.2020 г.

Отчет на бюджета към 30.09.2020

Print Friendly, PDF & Email