Димитрина Богоева – страши учител ЦОУД

1. Педагогически стаж: 17 години
2. Образование: Висше образование
Образователно-квалификационна степен Магистър – педагог
3. Квалификации: Предучилищна и начална училищна педагогика с чужд език
Пета и четвърта професионално- квалификационна степен
4. Специалист по: начална училищна педагогика с чужд език
5. Защо станах учител? Последвах добрия пример в лицето на моята майка, която е прекрасен учител с дългогодишен стаж. Повечето учители както и аз стават такива, защото искат да променят нещо в света около тях. Това е благородна и смела цел, свързана с много отговорност. Старая се всеки ден да давам най-доброто от себе си. Прегръдките, усмивките и смехът на децата ми припомнят защо всъщност станах учител.
6. Методи на работа: С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя  групово и индивидуално, използвам интерактивни методи на обучение, дистнционно обучение.  В часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всеки ученик. Насърчавам учениците да разчитат на собствените си възможности.
7. Изисквания към учениците: От учениците изисквам да  уважават  околните  и себе си; да бъдат толерантни и търпеливи; добри и дисциплинирани.
8. Контакти: email: didito_pm@abv.bg
GSM: 0898568797

Print Friendly, PDF & Email