Педагогически екип

“Ако мислите за един ден напред, вземете си храна.
Ако мислите за сто години напред, образовайте децата си”.

Начален екип

Педагогическите специалисти, преподаващи в начален етап са единадесет. Всички са висококвалифицирани и отдадени на учителската професия. Учителите са преминали през десетки обучения, които целят да поддържат високо професионално ниво на развитие. Основна цел за всички е да бъдат полезни и да помагат на своите ученици. Всеки от педагозите е работил по различни проекти, целящи преодоляване на обучителни затруднения, развитие на талантите на учениците, както и насърчаване на любознателността у децата. С упоритата си работа доказват, че няма невъзможни неща.

Екип начални учители:

 1. Силвия Костеризова – старши начален учител
 2. Атанас Атанасов – учител ЦОУД
 3. Петя Георгиева – начален учител
 4. Ивелина Николова – старши начален учител
 5. Силвена Дякова – старши учител ЦОУД
 6. Керка Мирчева – старши начален учител
 7. Златка Стоева – старши начален учител
 8. Димитрина Богоева – старши учител ЦОУД
 9. Катя Николова – старши начален учител
 10. Ани Петрова – начален учител
 11. Йонка Дюлгерова – старши учител по английски език в начален етап и прогимназия

Прогимназиален етап

В прогимназиален етап преподават десет преподаватели. Всички са висококвалифицирани и мотивирани. Преминали са десетки обучения, с които са усъвършенствали своите познания. Педагозите прилагат интерактивни методи на преподаване. В хода на епидемията от COVID-19 те преминаха през обучения за работа в онлайн среда, чрез които се научиха да създават учебни материали в web – базирани приложения. Учителите работят по проекти с различна насоченост – преодоляване на обучителни затруднения, развитие на таланта на учениците и насърчаване на творчество и любознателност.

Екип преподаватели в прогимназиален етап:

 1. Хюрмие Даскалова – учител по български език и литература;
 2. Йорданка Георгиева – учител по български език и литература;
 3. Ана Аратчиева – учител по математика;
 4. Ваня Николова – учител по математика и информационни технологии;
 5. Костадин Тонозлиев – старши учител по история и цивилизация, география и икономика;
 6. Христина Райкова – старши учител по билогия, химия, физика, човек и природа;
 7. Милена Ангелова – старши учител по английски език;
 8. Светлана Георгиева – учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество;
 9. Лина Коева – учител по музика;
 10. Ралица Христова – старши учител по физическо възпитание и спорт

Екип за подкрепа на личностно развитие

1. Катя Петрова – старши ресурсен учител
2. Диан Георгиев – педагогически съветник

Print Friendly, PDF & Email