Иновативно училище

ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ

” Въвеждане на иновации за повишаване на ангажираността на учениците, подобряване на техните компетентности и професионалното израстване на учителите чрез IT обучение “

Документи за кандидатстване:

Реализирани проекти през 2017/2018г. и 2016/2017г. – приложение 1.12

План за изпълнение на иновацията – приложение 5.2

Педагогически специалисти в иновативен процес – приложение 5.3

Мониторниг – приложение 6.1 до 6.4

Решение на ПС

Решение на Обществения съвет

Print Friendly, PDF & Email