История

Месецът е февруари, а годината 1929-та. Учебната дейност в Анхиало отново е прекъсната, поради големите студове. За децата от сегашния квартал “Свети Георги” е открит филиал на училище “Отец Паисий” към манастир “Свети Георги”. Сформирани са две паралелки, в които се обучават деца от първо, второ, трето и четвърто отделение. За преподаватели са назначени Иван Атанасов и Недялко Граматиков, които обучават децата целодневно. В манастира се обучават 108 деца, от които успешно завършват 102. Постепенно броят на децата в манастирското училище се увеличава. Тук, в храма на вярата и любовта към хората се е родил другия храм- на науката и просвещението. И днес всяка сутрин под камбанния звън на манастира се стичат децата към училището.За добрите традиции, съдим по старите снимки-родителски срещи, безплатна училищна трапезария през 1934 /35 г, лазаруване на 17 май 1943 г спортни и извънкласни дейности с учениците.

През 1937/38 г родолюбивите анхиалци издигат върху пясъчните дюни, на брега на морето първата самостоятелна сградата на училище ” Христо Ботев”. Щастливи са децата, щастливи са и техните родители – бежанци от Македония и Одринска Тракия, построили домове за семействата си и училище за децата си.

До 31.05 1934 година главен учител е Тома Томов. След това с царски указ той е назначен за кмет на Анхиало. Неговото място заема Юстиниян Ковачев. Учителите провеждат две общи родителски срещи по отделенията. На тях обсъждат темите: “Мисли върху възпитанието на детето” и “Родитело – учителски срещи”. Организират се вечеринки, томболи и така наречените утра. На 16.06. 1937 година, по случай раждането на престолонаследника, Министърът на просвещението издава Заповед № 1524, която гласи:
1. На учениците от всички учебни заведения да се повишат оценките с една единица.
2. На учениците от всички учебни заведения да се повиши бележката за поведение с една единица.
3. Всички изключени през тази година да се считат за условно изключени.
Затова оценките в главната книга на училището са поправени с червено мастило.

Летописна книга:

Download (PDF, 11.68MB)

Print Friendly, PDF & Email