Йоанна Владимирова – зам.-директор по учебната дейност

1. Педагогически стаж: 7 години
2. Образование: Бакалавър – ПНУП, Магистър – Стопанско управление
3. Квалификации: IV ПКС;
В специализация за придобиване на III ПКС;
4. Специалист по: Предучилищна и начална педагогика; Стопанско управление;
5. Защо станах учител? Да правиш интересни за теб неща е важно условие, което задължително трябва да имаш предвид, ако искаш да намериш поприще, което ще ти даде шанс да бъдеш не само успешен професионалист, но и щастлив човек.
Учителската професия е моето поприще. Същността й за мен е в отдадеността. Чувствам се пълноценен човек, давайки частица от себе си на другите. Образованието винаги е билo приоритет, който е възпитан у мен. Старая се да предам това и на учениците си.
6. Методи на работа: Въвеждане на множество интерактивни методи, използване на web- базирани приложения и др.
7. Изисквания към учениците: Да постъпват премислено и мъдро, да са любопитни към заобикалящия ги свят.
8. Контакти: ioanna_vladimirova@abv.bg/ GSM: 0884176471

Print Friendly, PDF & Email