Катя Петрова – старши ресурсен учител

1. Педагогически стаж: 15 години
2. Образование: Висше – Магистър
/ВИХВП – гр. Пловдив , Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас. „Тракийски Университет” – Стара Загора
3. Квалификации: Биотехнологии, Стопанско управление, Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика, Специална педагогика

4. Специалист по: Специална педагогика – Ресурсен учител
III ПКС
5. Защо станах учител? Винаги съм искала да бъда учител. Смятам, че учителската професия е призвание. Ти не я търсиш, тя сама те намира. Така стана и при мен, вече почти 15 години. Тя е моето призвание и аз съм безкрайно щастлива от този факт. Работата с деца,  за мен е чест и удоволствие.  Още по-голямо такова е, да работя с деца/ученици със СОП. Това е голямо предизвикателство и стимул, който съм приела, да извървя през моят трудов път.
6. Методи на работа: Старая се да прилагам индивидуален подход при работата ми с всяко едно дете; Опитвам се да налагам иновативни методи на обучение, в зависимост от потребностите на всеки един ученик със СОП с който работя; Стремя се да имам лоялно отношение към всеки един колега, ученик или родител и да проявявам толерантност, уважение и да се придържам към спазване на конфиденциалност; За мен е важно  да създавам чувство за равнопоставеност между всички деца, независимост от техните знания,умения и възможности; Притежавам умение да изслушвам, имам отговорно отношение към работния процес;Преминала съм редица  курсове и обучения, някой от тях свързани с Приобщаващото образование, Монтесори метода, Иновативни практики в образованието, Създаване на електронно учебно съдържание  и др.
7. Изисквания към учениците: Към учениците изисквам да зачитат авторитети, да имат уважение към по-възрастните, своите съученици, и приятели. Да бъдат спокойни, концентрирани, да изслушват събеседника си, да бъдат внимателни и концентрирани до колкото могат в съвместните ни часове.  Да задават въпроси, да бъдат любознателни, да бъдат креативни, да умеят да споделят. Да бъдат себе си!
8. Контакти: e-mail: kati_1801@abv.bg

  

Print Friendly, PDF & Email