Керка Мирчева – старши начален учител

1. Педагогически стаж: 24 години
2. Образование: Висше-магистър ШУ“Епископ Константин Преславски“- Шумен
3.Квалификации:
3.1. Начална педагогика – ДИПКУ-Стара Загора
3.2 Международно търговско и европейско право-Софийски университет
3.3 IV ПКС; В процедура по придобиване на III ПКС
3.4 I и II ниво Английски език
4. Специалист по: Предучилищна и начална педагогика
5. Защо станах учител? Избрах да бъда учител още от мига ,в който за пръв път влязох в училище. Още в началните класове разбрах,че това е моята мисия. И до днес вярвам, че учител не е професия, а призвание. Учителят трябва да бъде пример във всичко и най-важното – да дава любов, на децата.
А да си учител през 21 век за мен е предизвикателство и изпитание.
6. Методи на работа:
– Използване на разнообразни методи с цел подобряване качеството ми на обучение;
– Адаптиране към новото време.
– Непрекъснато усъвършенстване
7. Изисквания към учениците:
 – Да са отговорни и всеотдайни;
– Да имат позитивно отношение към своите съученици;
– Да са постоянни в своето поведение – да правят това което обещават;
– Да покажат, че са готови да работят усилено и в екип;
– Да имат способността да мислят и работят независимо;
– Да обичат да учат.
8. Контакти: 0899 27 23 06 / e-mail: keri_m@abv.bg

Print Friendly, PDF & Email