Петя Георгиева – начален учител

1. Педагогически стаж: 14 години
2. Образование: Висше – бакалавър
3. Квалификации:
3.1 Професионално  – педагогическа специализация: „Развитие на гражданската култура в предучилищното и училищното образование“ –  СУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. София
3.2 III-то ПКС – ДИУУ СУ“Св. Кл. Охридски“
3.3 IV-то ПКС – ДИУУ СУ“Св. Кл. Охридски“
3.4 V-то ПКС – ДИУУ „Тракийски университет“ – гр. Стара Загора
3.5 Методика на обучението на деца и ученици по Безопасност на движението по пътищата – „Технически университет“ – гр. Варна
3.6 Майсторски клас „Рефлексивни иновативни педагогически технологии“
4. Специалист по: Начален учител; Гражданско образование; БДП
5. Защо станах учител? Осъществена детска мечта
6. Методи на работа: Ролеви игри, мозъчна атака, дискусия, казуси, анкети, работа по двойки, работа по групи, аквариум, въртележка
7. Изисквания към учениците: Постоянство ;Отговорност; Самостоятелност; Организираност ; Толерантност към другарчетата си; Да изслушват и уважават мнението на всеки; Да използват вълшебните думички, в час да говори един, а другите слушат.
8. Контакти: e-mail: slavova_1963@abv.bg
Тел: 0888856536

Print Friendly, PDF & Email