Ралица Христова – старши учител по физическо възпитание и спорт

1. Педагогически стаж: 16 години
2. Образование: Висше – магистър
3. Квалификации: спортна психология;
IV ПКС;  В специализация за придобиване на III ПКС
4. Специалист по: Физическо възпитание и спорт
5. Защо станах учител?  Защото обичам  да творя!  Искам да запаля огъня в сърцата на всички деца и  да събудя любовта  им към спорта.
6. Методи на работа:
Спортът в училище е важен – той обогатява със знания, двигателни умения, навици моделира  характери, изгражда  здравословни навици – редовна физическа активност, пълноценен хранителен режим и др.
7. Изисквания към учениците:  Здравословни хигиенни  навици,  спортно игрално облекло и др.
8. Контакти:  0899/029-141; rali999@abv.bg

Print Friendly, PDF & Email