Силвена Дякова – старши учител ЦОУД

1. Педагогически стаж: 33 години
2. Образование: Висше – ВПИ –гр. Шумен
3.Квалификации: V ПКС Начален учител със специалност изобразително изкуство
Професионална преквалификация „Информационни технологии“ завършена към ТУ София.
4. Специалист по: начална педагогика
5. Защо станах учител? Това е моето призвание. Обичам децата и времето прекарано с тях.
6. Методи на работа: Смятам, че учителят трябва да преподава по увлекателен и завладяващ учениците начин. Използвам различни методи и похвати в своята практика – интерактивни подходи и мултимедия.
7. Изисквания към учениците: Да се уважават един друг, да са постоянни, да са любопитни.
8. Контакти: silvenad@mail.bg

Print Friendly, PDF & Email