Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”
ГРАД   ПОМОРИЕ, ОБЩИНА  ПОМОРИЕ

Download (DOCX, 1.21MB)

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ  ТРУДОВ РЕД,
ИЗДАДЕН НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.181 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

Download (DOCX, 9.99MB)

ПРОГРАМА   ЗА  ОБЩА  ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОУ,, ХРИСТО БОТЕВ” – ГРАД ПОМОРИЕЗА УЧЕБНАТА   2019/2020 ГОДИНА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С  ЧЛ.178 ОТ ЗПУО  и НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ 22.10.2017г

Download (DOCX, 68KB)

ПРОГРАМА   ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОУ,, ХРИСТО БОТЕВ” – ГРАД ПОМОРИЕЗА УЧЕБНАТА   2019/2020 ГОДИНА,В СЪОТВЕТСТВИЕ С  ЧЛ.187 ОТ ЗПУО  и НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ 22.10.2017г

Download (DOCX, 33KB)

Print Friendly, PDF & Email