Училищно настоятелство

В първия учебен ден, училищният звънец отново призова учениците и педагогическия екип на основно училище „Христо Ботев”в училищния двор.

С вдигане на Националното знаме, под звуците на химна на РБългария бяха спазени традициите в образователното дело. Г-жа Кръстинка Цветкова – директор на училището поздрави учениците, учителите и гостите на тържеството и прочете Обръщението на министър-председателя г-н Станишев към учениците по случай откриването на новата учебна година.

Поздравителен адрес от името на
Кмета на Община Поморие, прочете г-н Тони Митев, секретар на Община Поморие. От името на
училищното настоятелство приветствие поднесе г-жа Женя Даскалова – председател на Настоятелството.
С мило тържество бяха посрещнати и най – нетърпеливите – първокласниците и децата от подготвителния клас.
Училището отново събра своите ученици, които очакват да усвоят нови знания, да преживеят много емоции
през настоящата учебна година
През месец август 2008 г родителите ни учредиха Училищно настоятелство. Те ни помагат не само
финансово.Благодарение на тях учениците от VІ а клас посетиха къщата на Петя Дубарова в гр. Бургас,
ходиха на опера, на театър.
Заедно с учителите и родителите и ние учениците ще участваме в следващия етап от децентрализацията
– самоуправлението в училище. Наред с дните на ученическото самоуправление ние ще участваме като
партньори по проект по който ще ни учат как да бъдем участници в сложния процес на управлението на
училището.
Надяваме се, че в сътрудничество с учители, родители, институцци и неправителствени организации ще
работим за успешното осъществяване на общата ни и главна цел – превръщане на училището в желана
територия на учениците.

Print Friendly, PDF & Email