Христина Райкова – старши учител по билогия, химия, физика, човек и природа;

1. Педагогически стаж: 30 години
2. Образование: Висше – магистър
3. Квалификации:  Инженер – химик; Детско – юношеска психология –  I ПКС ;
4. Специалист по: Химия и опазване на околната  среда
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Информатика и инф. технологии
5. Защо станах учител? Това не е професия, а призвание и мисия, които носят след себе си  голяма отговорност. Станах учител заради енергизиращата и динамична среда сред  децата, възможността да предаваш наученото и същевременно да продължаваш да се развиваш. В работата си откриваш смисъл и удовлетворение при реализация на всяко дете.
6. Методи на работа: Решаване на практически задачи ,казуси, дискусии, ролеви игри, експерименти  и лабораторни занятия, работа в екип.  Използване на интерактивни методи- електронни тестове и презентации, образователни платформи  като  Уча се , Learning  Apps и Khan  Academy
7. Изисквания към учениците: Мото: „Да  дадат максимума от себе си!” Дисциплина и отговорно отношение към учебния  процес за придобиване на знание и умения по  преподаваните  предмети
8. Контакти: Тел: 0898951471 Е- mail:  hristina_pm@abv.bg

Print Friendly, PDF & Email