Хюрмие Даскалова – учител по български език и литература

1. Педагогически стаж: 6 месеца
2. Образование: Висше – бакалавър – Български език и история; Политология
3. Квалификации:
I – Политология на международните отношения ;
II – Учител по български език и литература и история
4. Специалист по: Български език и литература, история
5. Защо станах учител? Обичам децата и имам добра комуникация с тях. Изпитвам удовлетворение от това да преподавам, да предам собствения си опит и знание. Да насочвам, мотивирам и вдъхновявам , за да постигнат целите си и максималните възможности, и да открия скрити таланти във всеки един.
6. Методи на работа: Дискусионни методи- беседа, брейнсторминг (мозъчна атака, колективно генериране на идеи), дискусия, обсъждане, дебати-целта е за формиране на умения и навици, трайно усвояване и затвърдяване на знания и умения. Опитни методи (самостоятелна работа)-изготвяне и представяне на проекти. Ролеви игри.
7. Изисквания към учениците: Активност, системност, отговорност, самостоятелност
8. Контакти:  Тел:0876181869; E-mail: huri_88@abv.bg

Print Friendly, PDF & Email