Важно е да оставим следа след себе си!

Днес учителите от следобедния блок в ОУ “Хр. Ботев ” изнесохме един необичаен урок пред малките ученици: как се засажда дърво. Да посадиш дърво означава да поставиш ново начало. Нашият екип вярва, че в добро здраве се създават и добри Прочетете повече →

Приказен бал

Image

Днес четвъртокласниците от нашето училище гостуваха на по – малките си приятели от ДГ “Веселушко “.Инициативата се проведе във връзка с месеца да приказките, който се състоя през януари в детската градина. Смятаме, че мостът между детската градина и училището е нелеко пътешествие, което се преодолява по-лесно, ако по пътя срещнеш протегната ръка.Срещата между малки и големи, както и сътвореното от деца за деца, превръща деня в своеобразен празник на детската приказка и усмивка.До нови срещи, Веселушковци!

“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

Основно училище “Христо Ботев” – гр. Поморие участва в проектBG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”.Проведени са обучения на ученици от 1-7 клас,чрез  които е постигнато преодоляване на затруднения при пълноценно включване в ОРЕС. По този проект Прочетете повече →

“Вървим заедно – създаване на благоприятна мултикултурна среда”

През учебната 2021/2022 година в ОУ “Христо Ботев” – Поморие стартира проект “Вървим заедно – създаване на благоприятна мултикултурна среда”. Проектът се реализира след участие в конкурсна процедура 33.20-2021 на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите Прочетете повече →

Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда

            На 19.01.2021 г., стартира изпълнението на проект: №BG05M2OP001-3.017-0011, с наименование „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз Прочетете повече →