ДНЕВЕН РЕЖИМ на ОУ “Христо Ботев” гр.Поморие

ДНЕВЕН   РЕЖИМ  на ОУ “Христо Ботев” гр.Поморие – 2013/2014 г

І СМЯНА : І – ІІ клас                                      І. СМЯНА: ІІІ- ІV клас

1 час -8.00 – 8.35 часа                                        1. час 8.00 – 8.40 часа

2 час -8.45 – 9.20 часа                                        2.час 8.50 –   9.30 часа

3.час -9.40.-.10.15 часа                                       3. час 9.50 – 10.30 часа

4.час- 10.25 -11.00 часа                                      4. час 10.40 -11.20 часа

5.час –11.10 – 11.45 часа                                   5. час 11.30 -12.10 часа

Организиран отдих: І клас –           11.45- 13.00 часа

Самоподготовка: І клас –                13.00-15,00 часа

Занятия по интереси: І клас  –        15.00-17.00 часа

Организиран отдих: ІІ –ІV клас –     12,15- 13.30 часа

Самоподготовка:   ІІ-ІV клас –          13.30-15,30 часа

Занятия по интереси: ІІ-ІV    клас  –  15.30-17.30 часа

 

 

І СМЯНА :V – VІІІ клас                                  ІІ. СМЯНА: V – VІІІ клас

 

1 час -7.30 – 8.10 часа                                        1. час 13.00 – 13.40 часа

2 час -8.20 – 9.00 часа                                        2.час 13.50 – 14.30 часа

3.час -9.10.-.9.50 часа                                         3. час 14.40 – 15.20 часа

4.час- 10.10 -10.50 часа                                               4. час 15.40 -16.20 часа

5.час –11.00 – 11.40 часа                                   5. час 16.30 -17.10 часа

6 час 11.50.- 12.30 часа                                                6.час 17.20 – 18.00 часа

         

Забележка: Малко междучасие – 10 мин

Голямо междучасие-  20 мин

Преглед на оригиналния файл в Word:

Download (DOC, 41KB)

Print Friendly, PDF & Email