Ивелина Николова – старши начален учител

1. Педагогически стаж: 19 години
2. Образование: Висше
3. Квалификации: IV ПКС
В процедура по придобиване на III ПКС
4. Специалист по: Начален учител, английски език в начален етап, БДП
5. Защо станах учител?
Винаги съм искала и знаела, че ще бъда учител. Свещеното доверие, радостта, смехът, енергията, прегръдките са само част от нещата, които ми помагат да продължавам и ми припомнят защо съм учител.
6. Методи на работа: В своята работа се стремя да използвам нагледни и практически методи, методи , които развиват познавателната и духовно – творческата дейност, чрез които учениците стават самостоятелни в изпълнението на своите задачи.
7. Изисквания към учениците: Изисквам от своите ученици да имат: Старание, упоритост,постоянство,любознателност,уважение.
8. Контакти: ivanikolova31@abv.bg

Print Friendly, PDF & Email