Лина Коева – учител по музика

1. Педагогически стаж: 16 години
2. Образование: Висше
3. Квалификации: III ПКС
4. Специалист по: Музикална педагогика
5. Защо станах учител? Майка ми е учител. Израснах с нейната любов и отдаденост към учениците и виждах как те й отвръщаха със същото. Никоя друга професия не носи тази удовлетвореност.
6. Методи на работа: Основния метод в работата ми е диалогът. За да въведа учениците в света на музикалното изкуство, трябва да създам атмосфера на спокойствие и доверие.
7. Изисквания към учениците: Отговорност. Искам те да разберат, че това човешко качество е важно и ценно не само в училище, а в целия житейски път.
8. Контакти: e-mail: lina_koeva1975@abv.bg

Print Friendly, PDF & Email