Милена Ангелова – старши учител по английски език

1. Педагогически стаж: 13 години
2. Образование: Бакалавър по Български език и литература и английски език
3. Квалификации: IV ПКС
В специализация за придобиване на III ПКС
4. Специалист по: Английски език в прогимназиален етап
5. Защо станах учител?
– Защото съм се вдъхновила от моите първи учители, които ни насърчаваха да опознаем себе си и другите, да откриваме и да знаем как да влияем на света. Винаги съм имала интерес към работата с хора и тяхното развитие.
– Учителската работа е една от малкото, които измерва своя успех през успеха на учениците.
– Добрият учител умее да бъде себе си, да вдъхновява и все пак да е водач на толкова различни групи хора.
6. Методи на работа:
Използване на съвременни и класически средства за обучение;
– Индивидуални задачи, работа по двойки, работа в екип по зададен проект или задача;
– Практически упражнения, ролеви игри,презентации, дебати на определена тема;
– Задачи за самостоятелна работа;
– Самооценка на учениците по зададени критерии.
7. Изисквания към учениците:
– Да бъдат редовни в часовете;
– Да си носят всички учебни пособия за часа и да работят в тях;
– Да си изпълняват редовно зададените домашни работи;
– Да бъдат дисциплинирани и отговорни.
8 Контакти: dim4eva82@mail.bg; 0885269218

Print Friendly, PDF & Email