Подкрепа за успех

За учебната 2020/2021 г.  дейностите и графика за изпълнение  по проекта, броя на групите, броя на учениците, участващи в дейността , ръководителите на групи както следва:

Извънкласна дейност Клас Брой ученици, участващи в дейността Ръководител на група
1. Английски език VA 8 Милена Ангелова
2. Английски език 8 Йонка Дюлгерова
3. Български език и литература IVБ 8 Катя Николова
4. Български език и литература VA 8 Хюрмие Даскалова  
5. Български език и литература VIБ 8 Йорданка Георгиева
6. Български език и литература IIIА 8 Златка Стоева
7. Български език и литература IIIБ 8 Керка Мирчева
8. Български език и литература IVA 8 Минка Георгиева
9. Математика 8 Силвия Костеризова
10. Български език и литература 8 Петя Георгиева
11. Български език и литература VIIА 8 Йорданка Георгиева
12. Български език и литература VIIБ 8 Йорданка Георгиева
13. Български език и литература IA   8 Атанас Атанасов
14. Математика IVА 8 Ани Петрова
15. Математика 8 Петя Георгиева  
16. Математика VIIA 8 Ана Аратчиева  
17. Математика VIIБ 8 Ана Аратчиева 
18. Математика VIА  8 Ваня Николова
19. Математика VIБ 8 Ваня Николова
20. Математика VБ  8 Ана Аратчиева 
Print Friendly, PDF & Email