ДНЕВЕН РЕЖИМ на ОУ “Христо Ботев” гр.Поморие

ДНЕВЕН   РЕЖИМ  на ОУ “Христо Ботев” гр.Поморие – 2013/2014 г І СМЯНА : І – ІІ клас                                      І. СМЯНА: ІІІ- ІV клас 1 час -8.00 – 8.35 часа                                        1. час 8.00 – 8.40 часа 2 час -8.45 – 9.20 Прочетете повече →

ПРОЕКТ «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

ПРОЕКТ BG 051ро001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»  – „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ” за периода 2011 – 2014г.   През 2011/2012 година училището участва с 22 групи – 250 ученика. Прочетете повече →

ПРОЕКТ “ДА ВЪЗРОДИМ УЧИЛИЩНИТЕ УНИФОРМИ”

ПРОЕКТ “ДА ВЪЗРОДИМ УЧИЛИЩНИТЕ  УНИФОРМИ” Национална програма “Училището – територия на учениците” Модул:“Ритуализация на училищния живот” По проекта бяха изработени  на училищни униформи с емблема  на училището за учениците от подготвителен до шести клас включително, училищно знаме и барелеф с Прочетете повече →

ПРОЕКТ „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

ПРОЕКТ „С ГРИЖА  ЗА  ВСЕКИ  УЧЕНИК” ФИНАНСИРАН  ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА   НА МОМН МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ  НА  ПРОПУСКИТЕ И ИЗОСТАВАНЕТО  ОТ УЧЕБНИЯ  МАТЕРИАЛ” – 2009/2010 г- две групи по български езикmovie Fifty Shades Darker 2017 – 2010/11- Прочетете повече →

Проект „Училище на две скорости”, компонент 1 „Без звънец”

Проект „Училище на две скорости”, компонент 1 „Без звънец” BG051PO001-4.1.02 „Образователни услуги за ученици, изоставащи  от учебния материал и деца с изявени дарби”, Компонент 1 ”Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал” з ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г Прочетете повече →