Ваня Николова – учител по математика и информационни технологии

1. Педагогически стаж: 6 години
2. Образование: Висше – магистър
3. Квалификации: IV ПКС
В специализация за придобиване на III ПКС
4. Специалист по: Математика; Информатика; Информационни технологии
5. Защо станах учител? Защото учителската професия има влиянието да промени света към по-добро.
6. Методи на работа: Мултимедийни и информационни технологии, метод на проектите, метод на конкретните ситуации максимално близки до реалния живот
7. Изисквания към учениците: Изграждане на умения за анализиране на различни възможности. Аргументиране на избора за решаване на конкретна задача. Формиране на умения за извличане на информация, разчитане и интерпретиране на данни.
8. Контакти: vanya.ya.nikolova@edu.mon.bg

Print Friendly, PDF & Email