ПРОЕКТ «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

ПРОЕКТ BG 051ро001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»  – „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ” за периода 2011 – 2014г.   През Вижте още →

ПРОЕКТ “ДА ВЪЗРОДИМ УЧИЛИЩНИТЕ УНИФОРМИ”

ПРОЕКТ “ДА ВЪЗРОДИМ УЧИЛИЩНИТЕ  УНИФОРМИ” Национална програма “Училището – територия на учениците” Модул:“Ритуализация на училищния живот” По проекта бяха изработени  на училищни униформи с емблема  на училището за учениците от Вижте още →

ПРОЕКТ „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

ПРОЕКТ „С ГРИЖА  ЗА  ВСЕКИ  УЧЕНИК” ФИНАНСИРАН  ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА   НА МОМН МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ  НА  ПРОПУСКИТЕ И ИЗОСТАВАНЕТО  ОТ УЧЕБНИЯ  МАТЕРИАЛ” – 2009/2010 г- две Вижте още →

Проект „Училище на две скорости”, компонент 1 „Без звънец”

Проект „Училище на две скорости”, компонент 1 „Без звънец” BG051PO001-4.1.02 „Образователни услуги за ученици, изоставащи  от учебния материал и деца с изявени дарби”, Компонент 1 ”Подкрепа за деца, изоставащи от Вижте още →