Йонка Дюлгерова – старши учител по английски език в начален етап и прогимназия

1. Педагогически стаж: 22 години
2. Образование: Висше – бакалавър
3.Квалификации:  III ПКС
Специална педагогика, БДП; Специализация – Специфика на обучението по английски език  в начален етап  III ПКС
В специализация за придобиване на II ПКС
4. Специалист по: Английски език в начален и прогимназиален етап
5. Защо станах учител? Работата с децата ми доставя удоволствие
6. Методи на работа: Нагледност, достъпност, развитие на емоционална интелигентност и креативност,иновативни методи
7. Изисквания към учениците: Да учат, да поддържат интерес към изучаване на АЕ, да могат, да са последователни.
8. Контакти: dulgerova74@abv.bg
0878508436

Print Friendly, PDF & Email