Силвия Костеризова – старши начален учител

1. Педагогически стаж: 19 години
2. Образование: Висше
3. Квалификации: IV ПКС
В процедура по придобиване на III ПК
4. Специалист по: Педагог, детски и начален учител
5. Защо станах учител? За мен учителството е ПРИЗВАНИЕ И МИСИЯ, а не професия.
6. Методи на работа: Освен всички познати педагогически методи и средства, с които всеки учител борави в практиката си, винаги съм се придържала към една мисъл, изказана от Екзюпери :
Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море.”
7. Изисквания към учениците: Изисквам от своите ученици да бъдат : Честни, упорити, любознателни, старателни, мислещи, смели, различни.
8. Контакти: silviq_kosterizova@abv.bg

Print Friendly, PDF & Email