Ана Аратчиева – учител по математика

1. Педагогически стаж: 9 години
2. Образование: Висше – магистър
3. Квалификации: IV ПКС;
В специализация за придобиване на III ПКС
4. Специалист по: Математика; Информатика;Информационни технологии
5. Защо станах учител? Динамична професия с много предизвикателства.
6. Методи на работа: Различни методи и инструменти, предизвикващи аналитично мислене в конкретни практически ситуации. Метод на проектите и използване на информационните технологии.
7. Изисквания към учениците: Изграждане на умения за анализиране на различни възможности. Аргументиране на избора за решаване на конкретна задача. Формиране на умения за извличане на информация, разчитане и интерпретиране на данни.
8. Контакти: ana.aratchieva@edu.mon.bg

Print Friendly, PDF & Email