16.11 – Ден на толерантността

Video

На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността. През 1996 година, Общото събрание на ООН призовава страните членки, да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите.Именно на 16 ноември 1995 година, държавите-членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността.ООН поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията.

Толерантността е морална стойност, която предполага пълното зачитане на другите, техните идеи, практики или убеждения, независимо дали са различни от нашите. В този смисъл тя е признаване на разликите, присъщи на човешката природа, разнообразието от култури, религии или начини на поведение. Ние считаме толерантността за основна ценност за хармонично и мирно съжителстване. Смята се, че толерантността е в основата на добрите отношения между хората от различни култури, вероизповедания, раси и начин на живот. Учениците от IIIA клас не само разбират значението на думата, но и спазват всички морални правила на общуване и поведение. Браво, скъпи деца! Светът е едно по – добро място благодарение на всички Вас!


Учениците от 6-7 клас преминават на обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,От утре 12.11.2020 до 25.11.2020 /вкл./, учениците от 6-7 клас преминават на обучение в електронна среда от разстояние. Решението е на Областния координационен щаб за борба срещу COVİD-19. Това в нашето училище ще се осъществява чрез платформата Прочетете повече →