Петка Златинова – директор

1. Педагогически стаж: 29 години
2. Образование: Висше – магистър
3. Квалификации:
Детско- юношеска психология;
Училищна психология;
ІІ ПКС
4. Специалист по: Български език и литература, Руски език
5. Защо станах учител? Това е детската ми мечта.
6. Методи на работа: Ученикът да бъде активен участник в учебния процес  чрез изразяване на лична позиция и аргументиране , дискусии,  интерпретиране на текстове по зададени параметри , екипна работа, решаване на казуси
7. Изисквания към учениците: Да бъдат толерантни, отговорни и любознателни, да проявяват въображение и постоянство.
8. Контакти: Тел: 0885 17 34 85; Е- поща zlatinova_pm@abv.bg

Print Friendly, PDF & Email