Учениците от 6-7 клас преминават на обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,
От утре 12.11.2020 до 25.11.2020 /вкл./, учениците от 6-7 клас преминават на обучение в електронна среда от разстояние. Решението е на Областния координационен щаб за борба срещу COVİD-19. Това в нашето училище ще се осъществява чрез платформата Майкрософт Тиймс /Microsoft Teams/. Обучението ще се извършва по утвърдената учебна програма и график. Продължителността на учебния час е 30 минути. След всеки час е предвидено междучасие. Ангажиментите на учениците, свързани с предаването на домашни, задания и активно участие остават! Продължава и работата по утвърдените проекти. Всеки ученик към този момент би следвало да разполага с актуално потребителско име и парола. Приканваме всички да спазват разпоредбите на Министерство на здравеопазването, които се изразяват в: 1. Спазване на дистанция; 2. Избягване на струпване в затворени помещения; 3. Носене на лични предпазни средства; 4. Поддържане на добра хигиена, включително и такава при контактуване. Всички учители, ръководство и администрация остават на работните си места и на разположение. Бъдете здрави!

Print Friendly, PDF & Email