Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда

            На 19.01.2021 г., стартира изпълнението на проект: №BG05M2OP001-3.017-0011, с наименование „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз Прочетете повече →

16.11 – Ден на толерантността

Video

На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността. През 1996 година, Общото събрание на ООН призовава страните членки, да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите.Именно на 16 ноември 1995 година, държавите-членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността.ООН поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията.

Толерантността е морална стойност, която предполага пълното зачитане на другите, техните идеи, практики или убеждения, независимо дали са различни от нашите. В този смисъл тя е признаване на разликите, присъщи на човешката природа, разнообразието от култури, религии или начини на поведение. Ние считаме толерантността за основна ценност за хармонично и мирно съжителстване. Смята се, че толерантността е в основата на добрите отношения между хората от различни култури, вероизповедания, раси и начин на живот. Учениците от IIIA клас не само разбират значението на думата, но и спазват всички морални правила на общуване и поведение. Браво, скъпи деца! Светът е едно по – добро място благодарение на всички Вас!


Учениците от 6-7 клас преминават на обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,От утре 12.11.2020 до 25.11.2020 /вкл./, учениците от 6-7 клас преминават на обучение в електронна среда от разстояние. Решението е на Областния координационен щаб за борба срещу COVİD-19. Това в нашето училище ще се осъществява чрез платформата Прочетете повече →

ОУ “Христо Ботев” – Поморие откри благотворителен Мартенски базар

По инициатива на Обществения съвет към ОУ “Христо Ботев” – Поморие днес във фоайето на училището бе открит Мартенски благотворителен базар. До 2 март 2020 г. /понеделник/ там ще се предлагат ръчно изработени мартеници, дело на учениците и техните родители Прочетете повече →

Ден на розовата фланелка

Всяка година в последната сряда на февруари отбелязваме международния Ден за борба с училищния тормоз. Тази инициатива започва през 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на Прочетете повече →

Отчет и бюджети

Общински ученически игри 2018/2019г.

Общински ученически игри 2018/2019г.25-28 януари 2019г. В състезанията участваха ученици от цялата Община, а домакин беше СУ “Иван Вазов” – гр. Поморие. Учениците от ОУ “Христо Ботев” – гр. Поморие постигнаха високи спортни успехи. Отборът на момичетата по баскетбол се Прочетете повече →