Златка Стоева – начален учител

1. Педагогически стаж: 20 години
2. Образование: Висше
3. Квалификации: Английски език, Компютърно моделиране
4. Специалист по: начална училищна педагогика
5. Защо станах учител? Учителската професия е една от малкото професии, при които справянето с ежедневни предизвикателства носи радост и удовлетворение.
6. Методи на работа: Индивидуален, групова работа
7. Изисквания към учениците: Отговорност и толерантност към останалите, постоянен стремеж за нови знания.
8. Контакти: e-mail: zl.stoeva@abv.bg
GSM:0879036540

Print Friendly, PDF & Email