Катя Николова – старши начален учител

1. Педагогически стаж: 34 години
2. Образование: Висше-бакалавър ПУ „Паисий Хилендарски“
3. Квалификации: Начален учител  III ПКС
4. Специалист по: Начална училищна педагогика
5. Защо станах учител? Да учим децата е необходимо, но е много полезно и сами да се учим от тях.
6. Методи на работа: Разказ, наблюдение, беседа, обучение чрез сътрудничество
7. Изисквания към учениците: Да четат и да бъдат добри.
8. Контакти: 0882333595/ keit123@abv.bg

Print Friendly, PDF & Email