Костадин Тонозлиев – старши учител по история и цивилизация, география и икономика;

1. Педагогически стаж: 25 години
2. Образование: Висше – магистър
3. Квалификации: Учител по история и цивилизация и география и икономика
V ПКС
4. Специалист по: История и цивилизация и география и икономика
5. Защо станах учител?
– Търсене на новото, промяната, контакт с образователната среда
– житейски тест
– вдъхновен може би от възрожденски , просветителски идеали и постижения на тези будители преди нас
6. Методи на работа:
– Изисквам, поощрявам, възпитавам и контролирам
– формирам умения, изграждам гражданска позиция и национални ценности
– работя и подпомагам учениците за адаптиране към образователна среда
7. Изисквания към учениците:
– постоянно и възходящо развитие – образованост
– самоподготовка, самоконтрол, ангажираност по предмета
– да преоткрият себе си, ролята си чрез образование и изобщо в живота
8. Контакти: bekoto_70@abv.bg; 0877413110

Print Friendly, PDF & Email