Светлана Георгиева – учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество

1. Педагогически стаж: 3 години
2. Образование: Великотърновски Университет “Св. Св. Кирил и Методий” – бакалавър
Софийски Университет ”Св. Климент Охридски” – магистър
3. Квалификации:
4. Специалист по: Педагогика на обучението по изобразително изкуство Специализация: Живопис; Приложни изкуства и дизайн
5. Защо станах учител? Обичам децата. Те са всичко за мен. Работата е интересна, жива, полезна, оцветена в различни цветове.
6. Методи на работа: Незаменим помощник на учителя трябва да бъдат усмивката, спокойният глас и искрените думи. В крайна сметка основната задача на всеки учител е не само да дава знания по дадена тема, чрез разказ, беседа, лекция и наблюдение, но и да възпитава образована морална личност.
7. Изисквания към учениците: Да ценят и уважават труда си.
8. Контакти: 0893500467

Print Friendly, PDF & Email