Традиции

Много или малко са 80 години живот на училището? Много, ако се отворят пожълтелите страници на
старите книги и се прочетат имената на хилядите възпитаници, получили основното си образование
в него, имената на учителите, за които училището се е превърнало в съдба. Малко, ако се отнесат към
времето, необходимо за новите предизвикателства , отправени към образователната ни система, към
необходимостта да превърнем училището в желана територия за учениците.

Основно училище “Христо Ботев” заема достойно място в образователното дело в община Поморие.
През последните 50 години директори на училището са били: г-н Петър Чернев, Димитър Марков,
Димитър Бойчев, Иван Дяков и Нунка Петрова. От 1 юли 2008 г директор на училището и
г-жа Кръстинка Цветкова. Самата тя е също възпитаничка на нашето училище.

Мото за учителите е: “Ако мислите за един ден напред, вземете си храна.
Ако мислите за сто години напред, образовайте децата си”.
Училище “Христо Ботев” в Поморие е училище на доброто, на взаимопомощта, сътрудничеството
и човеколюбието между учителя и децата, между самите ученици, между училището и семейството.
За разцъфтяване на добродетелността сред децата и сред обществото допринася и отличната среда
– материална и духовна, която строим всички заедно.

Учителският колектив се стреми към осигуряване на:

  • благоприятна среда за учене и работа;
  • насърчаване на отговорност за здравето на индивида, семейството, обществото;
  • насърчаване на здравословен начин на живот и предлагане на реалистични възможности за здравословни избори на ученици, учители, административен персонал;
  • реализиране на потенциала и повишаване оценката, самооценката и самоуважението на учениците;
  • поставянето на ясни цели за утвърждаване на здраве и безопасност на цялата училищна общност.
Print Friendly, PDF & Email