7 клас

Най-важните дати за изпитите в 7 клас и приема в гимназиите

 

16 юни 2021 г., 9 часа – НВО по български език и литература
17 юни 2021 г. 9 часа – НВО по чужд език (по желание на ученика)
18 юни 2021 г. 9 часа – НВО по математика
До 28 юни 2021 г. – обявяване на резултатите от НВО
До 2 юли 2021 г. – издаване на свидетелство за завършено основно образование
До 13 юли 2021 г. – първо класиране
До 16 юли 2021 г. – записване на приетите по първо класиране
До 20 юли 2021 г. – второ класиране
До 22 юли 2021 г. – записване на приетите по второ класиране
23 юли 2021 г. – обявяване на незаетите места след второ класиране
26-27 юли 2021 г. – подаване на документи за участие в трето класиране
29 юли 2021 г. – обявяване на приетите на трето класиране
До 2 август 2021 г. – обявяване на незаетите места след трето класиране
До 10 септември 2021 г. – попълване на незаетите места след трето класиране
До 14 септември 2021 г. – утвърждаване на план-приема

 

Заповед

Download (PDF, 278KB)


МОДЕЛ БЕЛ НВО 7 клас

Download (PDF, 198KB)


Модел МАТ НВО 7 клас

Download (PDF, 646KB)


Правила за информационна сигурност,инструктажи на квестора и на ученика

Download (PDF, 2.66MB)

Print Friendly, PDF & Email