Oбразци на документи

ЗАЯВЛЕНИЕ
за записване

Download (PDF, 363KB)


ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в класиране за прием в първи клас

Download (PDF, 555KB)


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за ученици със специални образователни потребности

Download (DOCX, 27KB)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за ученици до 14 – годишна възраст

Download (DOCX, 17KB)

Заявление за издаване на дубликат

Download (DOC, 73KB)

Заявление за заминаване в чужбина

Download (DOCX, 12KB)

Заявление за освобождаване до 3 дни

Download (DOCX, 76KB)

Заявление за освобождаване до 7 дни

Download (DOCX, 76KB)

Молба удостоверение за преместване

Download (DOC, 25KB)

Print Friendly, PDF & Email